اوباما: قبول دارم که مردم آمریکا عصبانی و سرخورده هستند

اوباما: قبول دارم که مردم آمریکا عصبانی و سرخورده هستند
رئیس‌جمهور آمریکا اذعان دارد که مردم کشورش از بسیاری مسائل و به خصوص رکود به تنگ آمده‌اند و همین امر در رأی دادن به کسی اوباما برایش تبلیغ نمی‌کرد، تأثیر داشته است.

اوباما: قبول دارم که مردم آمریکا عصبانی و سرخورده هستند

نصب تلگرام فارسی