بازداشت اعضای خاندان پادشاهی/شماری از مخالفان به خارج از عربستان گریخته‌اند

بازداشت اعضای خاندان پادشاهی/شماری از مخالفان به خارج از عربستان گریخته‌اند
گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است در پی تشدید زمزمه‌های مربوط به وخامت حال ملک سلمان شاه سعودی و به تبع آن درگیری‌های داخلی خاندان آل سعود، وزیردفاع این کشور دستور بازداشت تعدادی از شاهزاده های مخالف خود را داده است.

بازداشت اعضای خاندان پادشاهی/شماری از مخالفان به خارج از عربستان گریخته‌اند