بدهی نفتی یونان قسط بندی شد

بدهی نفتی یونان قسط بندی شد
مهر نوشت: معاون وزیر نفت با تشریح توافق جدید ایران و یونان بر سر وصول طلب نفتی، گفت: بر این اساس یونانی‌ها در مدت زمان ۲ سال کل طلب نفتی ایران را پرداخت خواهند کرد.

بدهی نفتی یونان قسط بندی شد