بمب‌های خوشه‌ای سعودی‌ها 6 غیرنظامی دیگر را در یمن کشت

بمب‌های خوشه‌ای سعودی‌ها 6 غیرنظامی دیگر را در یمن کشت
منابع یمنی خبر دادند در حمله جنگند‌ه‌های سعودی با بمب‌های خوشه‌ای به استان صعده دست کم 6 غیرنظامی یمنی کشته شدند.

بمب‌های خوشه‌ای سعودی‌ها 6 غیرنظامی دیگر را در یمن کشت