بیانات در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان

بیانات در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

بیانات در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان