تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری نفوس و مسکن

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری نفوس و مسکن

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

مهلت ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور در استان فارس تا ساعت 8 صبح چهارشنبه در شهرستان ها و 8 صبح پنج شنبه 29 مهر در شیراز تمدید شد .

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری نفوس و مسکن