تیراندازی در یک مجموعه مسکونی در جورجیا یک کشته و یک مجروح برجا گذاشت

تیراندازی در یک مجموعه مسکونی در جورجیا یک کشته و یک مجروح برجا گذاشت
براثر تیراندازی در یک مجموعه مسکونی در ایالت جورجیا یک نفر کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.

تیراندازی در یک مجموعه مسکونی در جورجیا یک کشته و یک مجروح برجا گذاشت