تیراندازی شبانه فانتوم ها با موفقیت انجام شد

تیراندازی شبانه فانتوم ها با موفقیت انجام شد
جنگنده های اف ٤ نهاجا عملیات تیراندازی شبانه را با پشتیبانی تام کت‌ها با موفقیت به پایان رساندند.

تیراندازی شبانه فانتوم ها با موفقیت انجام شد