جنگ سرد ترکیه و عراق

جنگ سرد ترکیه و عراق

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

مقامات عراق با هشدار به ترکیه تاکید کردند ما اجازه نخواهیم داد نظامیان ترکیه حاکمیت و استقلال عراق را نقض کنند.

جنگ سرد ترکیه و عراق