خانوادگی‌ترین روز نمایشگاه/ اعتراض خبرنگار پیشکسوت به نهاوندیان/ جمع‌آوری غرفه‌‌ها حین برگزاری اختتامیه/ تجمع اعتراضی اعضای یک تعاونی مسکن

خانوادگی‌ترین روز نمایشگاه/ اعتراض خبرنگار پیشکسوت به نهاوندیان/ جمع‌آوری غرفه‌‌ها حین برگزاری اختتامیه/ تجمع اعتراضی اعضای یک تعاونی مسکن
آخرین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در حالی به پایان رسید که مسئول دفتر رئیس جمهور در حین سخنرانی مراسم با اعتراض شدید یکی از خبرنگاران قدیمی و پیشکسوت مطبوعات مواجه شد.

خانوادگی‌ترین روز نمایشگاه/ اعتراض خبرنگار پیشکسوت به نهاوندیان/ جمع‌آوری غرفه‌‌ها حین برگزاری اختتامیه/ تجمع اعتراضی اعضای یک تعاونی مسکن

ارتقا اندروید