ده‌ها نفر از اعضای حزب جمهوری‌خواه خواستار کناره‌گیری ترامپ شدند

ده‌ها نفر از اعضای حزب جمهوری‌خواه خواستار کناره‌گیری ترامپ شدند
ده‌ها نفر از اعضای حزب جمهوری‌خواه با صدور بیانیه‌هایی خواستار کنار رفتن ترامپ از نامزدی حزب شده‌اند.

ده‌ها نفر از اعضای حزب جمهوری‌خواه خواستار کناره‌گیری ترامپ شدند