رودنیل: بازیکنان قطع نخاع می شدند چه کسی جوابگو بود/ گل قوچان‌نژاد آفساید بود

رودنیل: بازیکنان قطع نخاع می شدند چه کسی جوابگو بود/ گل قوچان‌نژاد آفساید بود
کارشناس داوری فوتبال گفت: اگر بازیکنان در زمین گل آلود قطع نخاع می شدند چه کسی جوابگو بود؟

رودنیل: بازیکنان قطع نخاع می شدند چه کسی جوابگو بود/ گل قوچان‌نژاد آفساید بود

دانلود مستقیم تلگرام فارسی