رونالدو و اهدای پیراهنش به یک بیمار ALS پس از بازی لژیا

رونالدو و اهدای پیراهنش به یک بیمار ALS پس از بازی لژیا

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

رونالدو و اهدای پیراهنش به یک بیمار ALS پس از بازی لژیا