سفرهای درون شهری با ناوگان فرسوده

سفرهای درون شهری با ناوگان فرسوده

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

عمر بالای 10 سال اتوبوس ها، نبود سوخت متناسب با اتوبوسهای جدید و کمبود اعتبار برای تعمیرات، ناوگان حمل و نقل درون شهری بیرجند را پیر کرده است.

سفرهای درون شهری با ناوگان فرسوده