ضرورت شفاف‌سازی دولت در قبال فساد 8 هزار میلیاردی/ با رفتن فانی موضوع به فراموشی سپرده نمی‌شود/ جامعه 15 میلیونی فرهنگیان چشم‌انتظار برخورد قاطع با متخلفان

ضرورت شفاف‌سازی دولت در قبال فساد 8 هزار میلیاردی/ با رفتن فانی موضوع به فراموشی سپرده نمی‌شود/ جامعه 15 میلیونی فرهنگیان چشم‌انتظار برخورد قاطع با متخلفان
وقوع فساد 8 هزار میلیاردی در صندوق فرهنگیان باعث واکنش‌های زیادی از جانب مردم و مسؤولان شد و همه خواستار شفاف‌سازی دولت و برخورد قاطع با متخلفان هستند.

ضرورت شفاف‌سازی دولت در قبال فساد 8 هزار میلیاردی/ با رفتن فانی موضوع به فراموشی سپرده نمی‌شود/ جامعه 15 میلیونی فرهنگیان چشم‌انتظار برخورد قاطع با متخلفان