عربستان با چراغ سبز آمریکا در یمن جنایت می‎کند

عربستان با چراغ سبز آمریکا در یمن جنایت می‎کند
«سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن بمباران مجلس ختم در صنعاء را یک فاجعه بزرگ در حق ملت یمن خواند و تاکید کرد که جنایات عربستان در یمن با چراغ سبز آمریکا صورت می‎گیرد.

عربستان با چراغ سبز آمریکا در یمن جنایت می‎کند