مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است/ حجم قاچاق کالا به 15 میلیارد دلار رسیده

مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است/ حجم قاچاق کالا به 15 میلیارد دلار رسیده
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است، گفت: حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است.

مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است/ حجم قاچاق کالا به 15 میلیارد دلار رسیده