ورود ناوگان روسیه به دریای مدیترانه پیام روشن مسکو برای تروریست‌ها در سوریه است

ورود ناوگان روسیه به دریای مدیترانه پیام روشن مسکو برای تروریست‌ها در سوریه است
عضو پارلمان سوریه گفت: ورود ناوگان روسیه به دریای مدیترانه تاکیدی بر آمادگی روسیه برای همه احتمال‌های نظامی در سوریه و تهدید به استفاده از زور برای حل بحران سوریه است.

ورود ناوگان روسیه به دریای مدیترانه پیام روشن مسکو برای تروریست‌ها در سوریه است