ویدئو/ دومین حمله به ترامپ؛ سخنرانی بهم خورد

ویدئو/ دومین حمله به ترامپ؛ سخنرانی بهم خورد

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

به رغم این حادثه، آقای ترامپ تاکید کرده که در ساعات پایانی کارزارهای انتخاباتی به تبلیغات و فعالیتهای خود ادامه می دهد.

ویدئو/ دومین حمله به ترامپ؛ سخنرانی بهم خورد