پیشنهاد دستیار نماینده کنگره آمریکا درباره سوریه: بشار اسد را ترور کنیم

پیشنهاد دستیار نماینده کنگره آمریکا درباره سوریه: بشار اسد را ترور کنیم
دستیار یک عضو کنگره آمریکا در نشستی پیشنهاد ترور رئیس جمهور قانونی سوریه به منظور پایان دادن به بحران این کشور را مطرح کرده است.

پیشنهاد دستیار نماینده کنگره آمریکا درباره سوریه: بشار اسد را ترور کنیم