پیش‌نویس قانون جدید کنگره برای ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران

پیش‌نویس قانون جدید کنگره برای ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران
مجلس نمایندگان آمریکا تا چهارشنبه هفته آینده درباره طرح جدید ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران رأی‌ گیری می‌کند.

پیش‌نویس قانون جدید کنگره برای ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران

دانلود تلگرام