کشته شدن دختر 15 ساله دونده مشهور آمریکایی

کشته شدن دختر 15 ساله دونده مشهور آمریکایی
دختر 15 ساله دونده مشهور آمریکایی در جریان یک تیراندازی در ایالت کنتاکی آمریکا به ضرب گلوله کشته شد.

کشته شدن دختر 15 ساله دونده مشهور آمریکایی