کشف موشک‌هایی آمریکایی در یکی از مقرهای داعش در جنوب موصل

کشف موشک‌هایی آمریکایی در یکی از مقرهای داعش در جنوب موصل
نیروهای عراقی در پیشروی خود به سوی شهر موصل، در یکی از مقرهای گروه تروریستی داعش موشک‌های آمریکایی کشف کردند.

کشف موشک‌هایی آمریکایی در یکی از مقرهای داعش در جنوب موصل