یمن یک پهپاد سعودی را ساقط کرد

یمن یک پهپاد سعودی را ساقط کرد
ارتش یمن موفق شد یک فروند پهپاد شناسایی رژیم سعودی را در جنوب غرب عربستان ساقط کند.

یمن یک پهپاد سعودی را ساقط کرد