دلیل گریه دیمیتری پایه از نظر تیری هانری

دلیل گریه دیمیتری پایه از نظر تیری هانری
تیری هانری، مهاجم اسطوره ای فوتبال فرانسه، معتقد است احساساتی شدن دیمیتری پایه بعد از گلزنی ‏مقابل رومانی، نشان می دهد که او چقدر از اینکه در جام جهانی 2014 برای خروس ها بازی نکرد، ‏ناراحت شده بود.‏

دلیل گریه دیمیتری پایه از نظر تیری هانری

تیری هانری، مهاجم اسطوره ای فوتبال فرانسه، معتقد است احساساتی شدن دیمیتری پایه بعد از گلزنی ‏مقابل رومانی، نشان می دهد که او چقدر از اینکه در جام جهانی 2014 برای خروس ها بازی نکرد، ‏ناراحت شده بود.‏
دلیل گریه دیمیتری پایه از نظر تیری هانری

خرم خبر