افشارزاده:/ استقلال در نقل‌وانتقالات موفق عمل کرده است

افشارزاده:/ استقلال در نقل‌وانتقالات موفق عمل کرده است
سرپرست باشگاه استقلال گفت: شکی نیست که آقای گودرزی، وزیر محترم ورزش و جوانان کشور همواره مانند یک برادر دلسوز کنار استقلال و پرسپولیس بوده است.

افشارزاده:/ استقلال در نقل‌وانتقالات موفق عمل کرده است

سرپرست باشگاه استقلال گفت: شکی نیست که آقای گودرزی، وزیر محترم ورزش و جوانان کشور همواره مانند یک برادر دلسوز کنار استقلال و پرسپولیس بوده است.
افشارزاده:/ استقلال در نقل‌وانتقالات موفق عمل کرده است

دانلود سریال و آهنگ