تجارت اعضای بدن اعدام شدگان در چین!

تجارت اعضای بدن اعدام شدگان در چین!

یک مطالعه انجام شده که یک دهه به طول انجامیده نشان داده که دولت چین همچنان به تجارت غیرقانونی اعضای بدن میلیونها زندانی عقیدتی ادامه می‌دهد. کارشناسان برآورد کرده‌اند که سالانه بین “60 هزار تا 100 هزار” زندانی عقیدتی در چین اعدام می‌شوند و اعضای بدن آنها همچون قلب، کبد و دیگر اعضا جدا می‌شوند تا در عملهای پیوندی مورد استفاده قرار بگیرند.  در مجموع بر طبق این مطالعه از سال 2000 تاکنون حدود “1.5 میلیون” نفر از این زندانیان در 712 مرکز پیوند کبد و کلیه در سراسر چین اعضای بدنشان جدا شده و بالغ بر 300 هزار مورد از این عملهای پیوند در مراکز غیرقانونی انجام شده‌اند.  در گزارش مذکور مشخص شده که بسیاری از جراحان این عملهای پیوندی حساب عملهای پیوندی که از آن ها خواسته شد به طور روزانه انجام دهند از دستشان در رفته است و حتی برخی از آنها در یک روز شش عمل برداشتن کبد از زندانیان اعدام شده داشته‌اند.  این یافته‌ها در یک نسخه به روز رسانی شده از یک مطالعه مربوط به سال 2007 مطرح شده است. عنوان این گزارش این است: “برداشت‌های خونین: گزارش بازبینی شده درباره اتهام برداشت اعضای بدن پیروان آئین فالون گونگ در چین”.  فالون گونگ یک نوع آئین معنوی چینی است که هدف آن پالایش، پرورش و تزکیه بدن و ذهن معرفی شده است. از آن جا که اشاعه این آیین در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ منجر به ارتقا سطح سلامت مردم چین و کاهش فراوان هزینه‌های درمان گردید، مورد حمایت دولت چین واقع بود. طی این سال‌ها تعداد کثیری از مردم چین در پارک‌ها آزادانه تمرین‌های فالون گونگ را انجام می‌دادند. به تدریج تعداد تمرین کنندگان این روش رو به افزایش گذاشت و این امر موجبات ترس حزب کمونیست چین را فراهم کرد. حزب کمونیست چین در سال ۱۹۹۹ میلادی، این گروه را غیر قانونی اعلام کرد و برای جلوگیری از نفوذ این روش معنوی در بین مردم تلاش‌های بسیاری انجام داد.  این گزارش از سوی محققین حقوق بشری و وکلای حقوق بشر از جمله دیوید ماتاس و دیوید کیلگور که وزیر کشور سابق کانادا بوده و همچنین خبرنگاری به نام ایتان گوتمن تالیف شده است.  اگر چه دولت چین به طور رسمی اعلام کرده که هر ساله 10 هزار عمل پیوند اعضای بدن در این کشور رخ می‌دهد اما سه محقق مذکور معتقدند که این رقم بسیار پایین تر از چیزی است که در واقعیت رخ می‌دهد.  دیوید ماتاس در بیانیه‌ای گفت: یک کشتار خیلی گسترده‌تر پیروان آئین فالون گونگ در چین به منظور برداشت اعضای بدنشان رخ داده است؛ فراتر از آن چه که ما در ابتدا برآورد کرده بودیم. نتیجه نهایی این است که حزب کمونیست چین دولت را متعهد به کشتار گسترده بی گناهان کرده است.  این در حالی است که مدتها این باور مطرح شده بود که پیروان فالون گونگ “به درخواست خود” توسط دولت چین اعدام می‌شوند تا جبران کمبود اهداکنندگان عضو در چین را بکنند.  هوا چونایینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این گزارش گفت: من می‌خواهم بگویم که یک چنین داستانهایی درباره برداشت اجباری اعضای بدن در چین توهم و بی اساس هستند. این‌ها پایه و اساس واقعی ندارند.  در سال 2014 چین اعلام کرد که به برداشت اعضای بدن زندانیان اعدام شده خود پایان داده و یک برنامه اهدای داوطلبانه عضو را اجرا می‌کند.  سال گذشته میلادی سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که چین همچنان بزرگترین عامل اعدام زندانیان عقیدتی در جهان است.

تجارت اعضای بدن اعدام شدگان در چین!

یک مطالعه انجام شده که یک دهه به طول انجامیده نشان داده که دولت چین همچنان به تجارت غیرقانونی اعضای بدن میلیونها زندانی عقیدتی ادامه می‌دهد. کارشناسان برآورد کرده‌اند که سالانه بین “60 هزار تا 100 هزار” زندانی عقیدتی در چین اعدام می‌شوند و اعضای بدن آنها همچون قلب، کبد و دیگر اعضا جدا می‌شوند تا در عملهای پیوندی مورد استفاده قرار بگیرند.  در مجموع بر طبق این مطالعه از سال 2000 تاکنون حدود “1.5 میلیون” نفر از این زندانیان در 712 مرکز پیوند کبد و کلیه در سراسر چین اعضای بدنشان جدا شده و بالغ بر 300 هزار مورد از این عملهای پیوند در مراکز غیرقانونی انجام شده‌اند.  در گزارش مذکور مشخص شده که بسیاری از جراحان این عملهای پیوندی حساب عملهای پیوندی که از آن ها خواسته شد به طور روزانه انجام دهند از دستشان در رفته است و حتی برخی از آنها در یک روز شش عمل برداشتن کبد از زندانیان اعدام شده داشته‌اند.  این یافته‌ها در یک نسخه به روز رسانی شده از یک مطالعه مربوط به سال 2007 مطرح شده است. عنوان این گزارش این است: “برداشت‌های خونین: گزارش بازبینی شده درباره اتهام برداشت اعضای بدن پیروان آئین فالون گونگ در چین”.  فالون گونگ یک نوع آئین معنوی چینی است که هدف آن پالایش، پرورش و تزکیه بدن و ذهن معرفی شده است. از آن جا که اشاعه این آیین در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ منجر به ارتقا سطح سلامت مردم چین و کاهش فراوان هزینه‌های درمان گردید، مورد حمایت دولت چین واقع بود. طی این سال‌ها تعداد کثیری از مردم چین در پارک‌ها آزادانه تمرین‌های فالون گونگ را انجام می‌دادند. به تدریج تعداد تمرین کنندگان این روش رو به افزایش گذاشت و این امر موجبات ترس حزب کمونیست چین را فراهم کرد. حزب کمونیست چین در سال ۱۹۹۹ میلادی، این گروه را غیر قانونی اعلام کرد و برای جلوگیری از نفوذ این روش معنوی در بین مردم تلاش‌های بسیاری انجام داد.  این گزارش از سوی محققین حقوق بشری و وکلای حقوق بشر از جمله دیوید ماتاس و دیوید کیلگور که وزیر کشور سابق کانادا بوده و همچنین خبرنگاری به نام ایتان گوتمن تالیف شده است.  اگر چه دولت چین به طور رسمی اعلام کرده که هر ساله 10 هزار عمل پیوند اعضای بدن در این کشور رخ می‌دهد اما سه محقق مذکور معتقدند که این رقم بسیار پایین تر از چیزی است که در واقعیت رخ می‌دهد.  دیوید ماتاس در بیانیه‌ای گفت: یک کشتار خیلی گسترده‌تر پیروان آئین فالون گونگ در چین به منظور برداشت اعضای بدنشان رخ داده است؛ فراتر از آن چه که ما در ابتدا برآورد کرده بودیم. نتیجه نهایی این است که حزب کمونیست چین دولت را متعهد به کشتار گسترده بی گناهان کرده است.  این در حالی است که مدتها این باور مطرح شده بود که پیروان فالون گونگ “به درخواست خود” توسط دولت چین اعدام می‌شوند تا جبران کمبود اهداکنندگان عضو در چین را بکنند.  هوا چونایینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این گزارش گفت: من می‌خواهم بگویم که یک چنین داستانهایی درباره برداشت اجباری اعضای بدن در چین توهم و بی اساس هستند. این‌ها پایه و اساس واقعی ندارند.  در سال 2014 چین اعلام کرد که به برداشت اعضای بدن زندانیان اعدام شده خود پایان داده و یک برنامه اهدای داوطلبانه عضو را اجرا می‌کند.  سال گذشته میلادی سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که چین همچنان بزرگترین عامل اعدام زندانیان عقیدتی در جهان است.

تجارت اعضای بدن اعدام شدگان در چین!

خرید vpn و کریو

شهرداری