کشف راز قهرمان سرعت دریاها

کشف راز قهرمان سرعت دریاها

شمشیر ماهی به عنوان یکی از سریع‌ترین  شناگران دریا شناخته می‌شود. محققان با بررسی دقیق اعضای بدن شمشیر ماهی دریافتند که چگونه این اعضا منجر به افزایش سرعت این ماهی در آب می‌شود. مطالعات انجام شده نشان داد این ماهی با سرعت تقریبی 130 کیلومتر در ساعت در آب شنا می‌کند.  دانشمندان در حال بررسی این موضوع هستند که دریابند چه چیزی منجر به این شده است تا شمشیر ماهی به عنوان قهرمان سرعت در دریا شناخته شود. آنها این مطالعه را مدت زمان طولانی انجام داده‌اند.  پژوهشگران دریافتند این ماهی با استفاده از غده‌ای در سر سرعت خود را در آب افزایش می‌دهد.  جان ویدلر، زیست‌شناس دانشگاه گرونینگن هلند، بر روی این غده اسکن‌هایی انجام داده و به نتایجی دست یافته است.  محققان اظهار کردند: روغن ترشح‌شده از این غده در شمشیرماهی به عنوان روان‌کننده بدن مطرح است و سرعت حرکت ماهی را 20 درصد افزایش می‌دهد.  افزایش سرعت در شمشیرماهی برای شکار ماهی مرکب بسیار کمک‌کننده است. ترشح روغن و نفوذ آن به پوست منجر به ایجاد لایه آبگریز و افزایش سرعت در این نوع ماهی می‌شود.  محققان در حال بررسی بر روی پوست شمشیر ماهی هستند، اما این نوع ماهی به علت استرس برای زنده ماندن به اسارت حساس بوده و مطالعه آن سخت است.  شمشیرماهی از عضو شمشیر مانند خود برای شکار ماهی و همچنین سخت‌پوستان و ماهی مرکب استفاده می‌کند. طول عمر این ماهی به 9 سال می‌رسد و تا چهار و نیم متر طول دارد.  یافته‌های این بررسی در مجله Experimental Biology منتشرشده است.

کشف راز قهرمان سرعت دریاها

شمشیر ماهی به عنوان یکی از سریع‌ترین  شناگران دریا شناخته می‌شود. محققان با بررسی دقیق اعضای بدن شمشیر ماهی دریافتند که چگونه این اعضا منجر به افزایش سرعت این ماهی در آب می‌شود. مطالعات انجام شده نشان داد این ماهی با سرعت تقریبی 130 کیلومتر در ساعت در آب شنا می‌کند.  دانشمندان در حال بررسی این موضوع هستند که دریابند چه چیزی منجر به این شده است تا شمشیر ماهی به عنوان قهرمان سرعت در دریا شناخته شود. آنها این مطالعه را مدت زمان طولانی انجام داده‌اند.  پژوهشگران دریافتند این ماهی با استفاده از غده‌ای در سر سرعت خود را در آب افزایش می‌دهد.  جان ویدلر، زیست‌شناس دانشگاه گرونینگن هلند، بر روی این غده اسکن‌هایی انجام داده و به نتایجی دست یافته است.  محققان اظهار کردند: روغن ترشح‌شده از این غده در شمشیرماهی به عنوان روان‌کننده بدن مطرح است و سرعت حرکت ماهی را 20 درصد افزایش می‌دهد.  افزایش سرعت در شمشیرماهی برای شکار ماهی مرکب بسیار کمک‌کننده است. ترشح روغن و نفوذ آن به پوست منجر به ایجاد لایه آبگریز و افزایش سرعت در این نوع ماهی می‌شود.  محققان در حال بررسی بر روی پوست شمشیر ماهی هستند، اما این نوع ماهی به علت استرس برای زنده ماندن به اسارت حساس بوده و مطالعه آن سخت است.  شمشیرماهی از عضو شمشیر مانند خود برای شکار ماهی و همچنین سخت‌پوستان و ماهی مرکب استفاده می‌کند. طول عمر این ماهی به 9 سال می‌رسد و تا چهار و نیم متر طول دارد.  یافته‌های این بررسی در مجله Experimental Biology منتشرشده است.

کشف راز قهرمان سرعت دریاها

اخبار کارگران