نقش چربی قهوه ای بدن در مقابله با دیابت

تیمی از محققان دریافته اند که نوع خاصی از چربی ممکن است در حفاظت از ما در مقابل دیابت موثر باشد.

دانلود ها پلاس

صبحانه