خودمان را آنالیز کردیم؛/ مرزبان: اشتباه داور بزرگ بود ولی عمدی نبود

خودمان را آنالیز کردیم؛/ مرزبان: اشتباه داور بزرگ بود ولی عمدی نبود
علیرضا مرزبان معتقد است که تیم خونه به خونه در مسیر درستی برای رسیدن به قهرمانی لیگ یک گام برمی‌دارد.

خودمان را آنالیز کردیم؛/ مرزبان: اشتباه داور بزرگ بود ولی عمدی نبود

علیرضا مرزبان معتقد است که تیم خونه به خونه در مسیر درستی برای رسیدن به قهرمانی لیگ یک گام برمی‌دارد.
خودمان را آنالیز کردیم؛/ مرزبان: اشتباه داور بزرگ بود ولی عمدی نبود

دانلود سریال و آهنگ