اولین بازی حقیقی در ماریتیمو ::

علیرضا حقیقی اولین مسابقه خود را در تیم جدیدش ماریتیمو مقابل براگا انجام داد .

اخبار دنیای دیجیتال

دانلود فیلم خارجی