قیمت سکه میلیونی شد

قیمت سکه امروز شنبه از نرخ یک میلیون تومان عبور کرد و به رقم یک میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.

سپهر نیوز

افق