خبر خوش برای هواداران یوونتوس:/ مصدومیت بونوچی جدی نیست

خبر خوش برای هواداران یوونتوس:/ مصدومیت بونوچی جدی نیست
مدافع کلیدی یوونتوس و تیم ملی ایتالیا علی رغم پیش بینی های موجود دچار پارگی عضله نشده است.

خبر خوش برای هواداران یوونتوس:/ مصدومیت بونوچی جدی نیست

مدافع کلیدی یوونتوس و تیم ملی ایتالیا علی رغم پیش بینی های موجود دچار پارگی عضله نشده است.
خبر خوش برای هواداران یوونتوس:/ مصدومیت بونوچی جدی نیست

خرید بک لینک