سرمربی‌آلبانی: تا تعیین تکلیف صعودمان در برزخ هستیم

سرمربی‌آلبانی: تا تعیین تکلیف صعودمان در برزخ هستیم
جیانی ده بیازی، سرمربی آلبانی عنوان کرد که تا پایان رقابت‌های دور گروهی یورو و مشخص شدن تکلیف تیم‌های سوم صعود کننده به دور بعد، او و بازیکنانش در برزخ قرار خواهند داشت.

سرمربی‌آلبانی: تا تعیین تکلیف صعودمان در برزخ هستیم

جیانی ده بیازی، سرمربی آلبانی عنوان کرد که تا پایان رقابت‌های دور گروهی یورو و مشخص شدن تکلیف تیم‌های سوم صعود کننده به دور بعد، او و بازیکنانش در برزخ قرار خواهند داشت.
سرمربی‌آلبانی: تا تعیین تکلیف صعودمان در برزخ هستیم

دانلود فیلم جدید