اما و اگرها در برگزاری رپرتوار گروه «گیتی»

اما و اگرها در برگزاری رپرتوار گروه «گیتی»

روح‌الله جعفری  با اشاره به رپرتوار عام‌المنفعه‌ای که به نفع هنرمندان بیمار تئاتر در سال گذشته برگزار کرده بود، بیان کرد: امسال قصد داشتیم مرحله دوم این رپرتوار را به نمایشنامه‌های ایرانی اختصاص دهیم و هفت نمایشنامه را از دوران مشروطه تا به امروز با حضور یک گروه 200 نفره که پیش از این هم این برنامه را اجرا کرده بودند، برپا کنیم.او گفت: در این راستا از بهمن‌ماه سال گذشته جلساتی را با رئیس مجموعه تئاترشهر (پریسا مقتدی) و مسئول هماهنگی آن برگزار کردیم تا زمان عملیاتی کردن بخش دوم این رپرتوار برای حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر مشخص شود که طبق برنامه قرار شد از 26 شهریورماه تا دوم مهرماه امسال گروه تئاتر گیتی هفت نمایشنامه‌ی ایرانی را در سالن چهارسو خوانش کنند. این عضو هیأت علمی دانشگاه هنر و معماری با تاکید براینکه «این رپرتوار به لحاظ اقتصادی برای هیچ کدام از اعضای این گروه 200 نفره منفعتی ندارد و همه در شرایطی که گرفتاری‌های خاص خود را دارند برای انجام این کار خیر تلاش کردند تا پیام دوست داشتن همنوع را با دیگران تقسیم کنند»،‌ادامه داد: پیش تولید این رپرتوار بلافاصله پس از مشخص شدن زمان اجرای برنامه آغاز شد و برنامه خود را طبق زمان‌بندی پیش می‌بردیم تا اینکه اردیبهشت‌ماه امسال از مجموعه‌ی تئاترشهر با من تماس گرفتند و گفتند به دلیل تغییرات ناگهانی زمان اجرای برنامه‌ تغییر کرده است و نمی‌توانند سالن چهارسو را در اختیار ما قرار دهند. پس از آنکه علت را جویا شدم این طور گفتند که به دلیل اجرای نمایش‌های مناسبتی که گویا به درخواست اداره‌ی کل هنرهای نمایشی در برنامه گنجانده شده، زمان اجرای رپرتوار گروه تئاتر گیتی دچار تغییر شده است. جعفری افزود: بنابراین با وجود اعتراض من مبنی بر اینکه پیش از این هماهنگی لازم انجام شده و برای اجرا در شهریورماه و در سالن چهارسو توافقات لازم انجام شده بود، گفتند باید در سالن “سایه” این نمایشنامه‌خوانی را برپا کنیم در حالی که این سالن با توجه به تغییراتی که در آن صورت گرفته حدود 40 صندلی کمتر از سالن چهارسو دارد و این برای برنامه‌ای که به حضور تماشاگران بیشتری نیاز دارد، مطلوب نیست. وی گفت: با توجه به شرایط زمانی با شرط اضافه کردن صندلی به سالن «سایه» پذیرفتم که نمایشنامه‌خوانی‌ها را در این سالن اجرا کنیم، اما دوباره گفتند باید مدت اجرا از هفت روز به چهار روز کاهش پیدا کند که دیگر به دلیل ماهیت اجرای رپرتوار و نیز تغییرات پیش آمده نمی‌توانستم این مسئله را بپذیرم. این کارگردان با ابراز گلایه از مدیریت تئاترشهر که برخلاف هماهنگی صورت گرفته اجرای رپرتورا را با تغییر مواجه کرده است، درباره سرنوشت این رپرتوار اظهار کرد:‌ فعلا در حال پیگیری برای اجرای آن در یک سالن دیگر هستم که البته هنوز به نتیجه نرسیده‌ام، ولی این را می‌توانم با قطعیت بگویم که این رپرتوار در شهریورماه اجرا نخواهد شد.

اما و اگرها در برگزاری رپرتوار گروه «گیتی»

روح‌الله جعفری  با اشاره به رپرتوار عام‌المنفعه‌ای که به نفع هنرمندان بیمار تئاتر در سال گذشته برگزار کرده بود، بیان کرد: امسال قصد داشتیم مرحله دوم این رپرتوار را به نمایشنامه‌های ایرانی اختصاص دهیم و هفت نمایشنامه را از دوران مشروطه تا به امروز با حضور یک گروه 200 نفره که پیش از این هم این برنامه را اجرا کرده بودند، برپا کنیم.او گفت: در این راستا از بهمن‌ماه سال گذشته جلساتی را با رئیس مجموعه تئاترشهر (پریسا مقتدی) و مسئول هماهنگی آن برگزار کردیم تا زمان عملیاتی کردن بخش دوم این رپرتوار برای حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر مشخص شود که طبق برنامه قرار شد از 26 شهریورماه تا دوم مهرماه امسال گروه تئاتر گیتی هفت نمایشنامه‌ی ایرانی را در سالن چهارسو خوانش کنند. این عضو هیأت علمی دانشگاه هنر و معماری با تاکید براینکه «این رپرتوار به لحاظ اقتصادی برای هیچ کدام از اعضای این گروه 200 نفره منفعتی ندارد و همه در شرایطی که گرفتاری‌های خاص خود را دارند برای انجام این کار خیر تلاش کردند تا پیام دوست داشتن همنوع را با دیگران تقسیم کنند»،‌ادامه داد: پیش تولید این رپرتوار بلافاصله پس از مشخص شدن زمان اجرای برنامه آغاز شد و برنامه خود را طبق زمان‌بندی پیش می‌بردیم تا اینکه اردیبهشت‌ماه امسال از مجموعه‌ی تئاترشهر با من تماس گرفتند و گفتند به دلیل تغییرات ناگهانی زمان اجرای برنامه‌ تغییر کرده است و نمی‌توانند سالن چهارسو را در اختیار ما قرار دهند. پس از آنکه علت را جویا شدم این طور گفتند که به دلیل اجرای نمایش‌های مناسبتی که گویا به درخواست اداره‌ی کل هنرهای نمایشی در برنامه گنجانده شده، زمان اجرای رپرتوار گروه تئاتر گیتی دچار تغییر شده است. جعفری افزود: بنابراین با وجود اعتراض من مبنی بر اینکه پیش از این هماهنگی لازم انجام شده و برای اجرا در شهریورماه و در سالن چهارسو توافقات لازم انجام شده بود، گفتند باید در سالن “سایه” این نمایشنامه‌خوانی را برپا کنیم در حالی که این سالن با توجه به تغییراتی که در آن صورت گرفته حدود 40 صندلی کمتر از سالن چهارسو دارد و این برای برنامه‌ای که به حضور تماشاگران بیشتری نیاز دارد، مطلوب نیست. وی گفت: با توجه به شرایط زمانی با شرط اضافه کردن صندلی به سالن «سایه» پذیرفتم که نمایشنامه‌خوانی‌ها را در این سالن اجرا کنیم، اما دوباره گفتند باید مدت اجرا از هفت روز به چهار روز کاهش پیدا کند که دیگر به دلیل ماهیت اجرای رپرتوار و نیز تغییرات پیش آمده نمی‌توانستم این مسئله را بپذیرم. این کارگردان با ابراز گلایه از مدیریت تئاترشهر که برخلاف هماهنگی صورت گرفته اجرای رپرتورا را با تغییر مواجه کرده است، درباره سرنوشت این رپرتوار اظهار کرد:‌ فعلا در حال پیگیری برای اجرای آن در یک سالن دیگر هستم که البته هنوز به نتیجه نرسیده‌ام، ولی این را می‌توانم با قطعیت بگویم که این رپرتوار در شهریورماه اجرا نخواهد شد.

اما و اگرها در برگزاری رپرتوار گروه «گیتی»

ایرانی