مدیرعامل بانک رفاه با وجود پرونده‌ای سنگین منصوب شد

مدیرعامل بانک رفاه با وجود پرونده‌ای سنگین منصوب شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان …

مدیرعامل بانک رفاه با وجود پرونده‌ای سنگین منصوب شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان …
مدیرعامل بانک رفاه با وجود پرونده‌ای سنگین منصوب شد

خرید vpn صبا نت

دانلود نرم افزار جدید