بیرانوند سرخ در محاصره 10 آبی‌پوش (عکس)

بیرانوند سرخ در محاصره 10 آبی‌پوش (عکس)
دروازه‌بان نفت تهران با پیراهن قرمز رنگ دربازی برابر راه‌آهن به میدان رفت تا نشان دهد هنوز سودای پرسپولیسی شدن را در سر دارد.

بیرانوند سرخ در محاصره 10 آبی‌پوش (عکس)

دروازه‌بان نفت تهران با پیراهن قرمز رنگ دربازی برابر راه‌آهن به میدان رفت تا نشان دهد هنوز سودای پرسپولیسی شدن را در سر دارد.
بیرانوند سرخ در محاصره 10 آبی‌پوش (عکس)

بک لینک