اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث از 29 خردادماه

اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث از 29 خردادماه
رئیس کل بیمه مرکزی قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را برای اجرا به شرکت های بیمه …

اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث از 29 خردادماه

رئیس کل بیمه مرکزی قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را برای اجرا به شرکت های بیمه …
اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث از 29 خردادماه

اخبار دنیای دیجیتال