واکنش دونادونی به شایعه حضور در تیم ملی ایتالیا

سرمربی بولونیا می گوید هیچ پیشنهاد رسمی در مورد مربی گری اش در تیم ملی ایتالیا وجود ندارد.

آهنگ جدید

شبکه خانگی