ترانه‌های تیتراژ از رمضان نمی‌گویند

ترانه‌های تیتراژ از رمضان نمی‌گویند

این ترانه‌سرا  درباره ترانه‌های تیتراژ برنامه‌های ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ترانه‌های تیتراژ برنامه‌های ماه مبارک رمضان طرف و نسبتی با ماه رمضان ندارند. درواقع این ترانه‌ها در خدمت ملودرام، عواطف و شخصیت‌های فیلم هستند.او در ادامه متذکر شد: ترانه‌های تیتراژ سریال‌های ماه رمضان معمولا ارتباط مستقیمی با این ماه ندارند و حتی شاعران و ترانه‌سرایان گریزی می‌زنند تا تیتراژ فیلم به موضوع رمضان نزدیک نشود. کاکایی با بیان این‌که «ترانه‌های مربوط به رمضان خیلی پایه تعلیمی، ارشاد و مذهبی ندارند»، بیان کرد: این ترانه‌ها بیشتر بر اساس احساسات سروده می‌شوند و عموما آهنگساز وترانه‌سرا  سعی می‌کنند به نوعی ظریف از کنار موضوع عبور کنند تا مفهوم رمضان خیلی غیرمستقیم گفته شود. او در ادامه تصریح کرد: البته نه این‌که مردم نسبت به تعالیم دینی بدبین باشند، بلکه چون  در این ماه حجم وسیعی از مفاهیم مربوط به رمضان تلویزیون را اشغال کرده و تمام روز به آن‌ها پرداخته می‌شود، به طور طبیعی توقع این‌که ترانه تیتراژ همان موضوع را تکرار کند وجود ندارد. این شاعر درباره پرداختن شاعران معاصر به ماه رمضان و مفاهیم آن اظهار کرد: ماه مبارک رمضان در اشعار معاصر با گذشته متفاوت است و امروزه مشخصا به ماه مبارک رمضان و موضوعات مذهبی کم پرداخته می‌شود. شاعران امروز – به استثنای شاعرانی که به اصطلاح شاعران اهل بیت (ع) و مذهبی خوانده می‌شوند – اغلب سراغ آموزش مذهبی نمی‌روند. او با بیان این‌که «نگاه شاعران  به ماه رمضان  معمولا به صورت مفاهیم جزئی دیده می‌شود»، اضافه کرد: در صورتی که شاعر یک اثر اخلاقی و عرفانی با تاثیر از این ماه بسراید توجه دیده می‌شود، اما جریان کامل قابل تشخیص و اپیدمی وجود ندارد. تنها بسامد این اشعار در ماه مبارک رمضان کمی بالا می‌رود. کاکایی درباره دامنه موضوعات ماه مبارک رمضان بیان کرد: برخی مناسبت‌ها مربوط به ماه مبارک رمضان برجستگی خاصی دارند. از این دسته می‌توان به شهادت امام علی (ع) و شب قدر اشاره کرد که بیشتر مد نظر شاعران امروز قرار گرفته است؛ مخصوصا شهادت امام علی (ع) بر تمام موضوعات دیگر غلبه دارد. او با بیان این‌که «متاسفانه توجه به قرآن که عمود خیمه رمضان محسوب می‌شود، کم شده است»، متذکر شد: با توجه به اینکه متن و زمینه ماه مبارک رمضان قرآن است ولی متاسفانه توجه به مفاهیم قرآنی در اشعار شاعران امروز خیلی برجسته نیست. این ترانه‌سرا ادامه داد: در شعر قدیم به مناسبت‌ها، مناقب و ماه‌ها بیشتر توجه می‌شد، اما در مقام قیاس با گذشته، در شعر امروز به‌خصوص شعر جوان 30 سال به بالا توجهی دیده نمی‌شود. جامعه توجه ویژه‌ای به ماه شعبان، رمضان و رجب دارد، اما در شعر امروز این موضوعات بازتاب فراگیر ندارد. او درباره توجه به شهادت امام علی (ع) در شعرها گفت: در شعر امروز به جزئیات این ماه مثل شهادت امام علی (ع) بیشتر توجه می‌شود. شاید بخشی به ایجاد انگیزه مربوط باشد؛ برگزاری جشنواره‌ها، توجه خاص و نوعا سفارش‌ها در این حوزه بیشتر است. از دیگر سو ستودن شخصیت امام علی (ع) به عنوان شخصیت محوری در مذهب شیعه دلیل پرداختن به این موضوع است.

ترانه‌های تیتراژ از رمضان نمی‌گویند

این ترانه‌سرا  درباره ترانه‌های تیتراژ برنامه‌های ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ترانه‌های تیتراژ برنامه‌های ماه مبارک رمضان طرف و نسبتی با ماه رمضان ندارند. درواقع این ترانه‌ها در خدمت ملودرام، عواطف و شخصیت‌های فیلم هستند.او در ادامه متذکر شد: ترانه‌های تیتراژ سریال‌های ماه رمضان معمولا ارتباط مستقیمی با این ماه ندارند و حتی شاعران و ترانه‌سرایان گریزی می‌زنند تا تیتراژ فیلم به موضوع رمضان نزدیک نشود. کاکایی با بیان این‌که «ترانه‌های مربوط به رمضان خیلی پایه تعلیمی، ارشاد و مذهبی ندارند»، بیان کرد: این ترانه‌ها بیشتر بر اساس احساسات سروده می‌شوند و عموما آهنگساز وترانه‌سرا  سعی می‌کنند به نوعی ظریف از کنار موضوع عبور کنند تا مفهوم رمضان خیلی غیرمستقیم گفته شود. او در ادامه تصریح کرد: البته نه این‌که مردم نسبت به تعالیم دینی بدبین باشند، بلکه چون  در این ماه حجم وسیعی از مفاهیم مربوط به رمضان تلویزیون را اشغال کرده و تمام روز به آن‌ها پرداخته می‌شود، به طور طبیعی توقع این‌که ترانه تیتراژ همان موضوع را تکرار کند وجود ندارد. این شاعر درباره پرداختن شاعران معاصر به ماه رمضان و مفاهیم آن اظهار کرد: ماه مبارک رمضان در اشعار معاصر با گذشته متفاوت است و امروزه مشخصا به ماه مبارک رمضان و موضوعات مذهبی کم پرداخته می‌شود. شاعران امروز – به استثنای شاعرانی که به اصطلاح شاعران اهل بیت (ع) و مذهبی خوانده می‌شوند – اغلب سراغ آموزش مذهبی نمی‌روند. او با بیان این‌که «نگاه شاعران  به ماه رمضان  معمولا به صورت مفاهیم جزئی دیده می‌شود»، اضافه کرد: در صورتی که شاعر یک اثر اخلاقی و عرفانی با تاثیر از این ماه بسراید توجه دیده می‌شود، اما جریان کامل قابل تشخیص و اپیدمی وجود ندارد. تنها بسامد این اشعار در ماه مبارک رمضان کمی بالا می‌رود. کاکایی درباره دامنه موضوعات ماه مبارک رمضان بیان کرد: برخی مناسبت‌ها مربوط به ماه مبارک رمضان برجستگی خاصی دارند. از این دسته می‌توان به شهادت امام علی (ع) و شب قدر اشاره کرد که بیشتر مد نظر شاعران امروز قرار گرفته است؛ مخصوصا شهادت امام علی (ع) بر تمام موضوعات دیگر غلبه دارد. او با بیان این‌که «متاسفانه توجه به قرآن که عمود خیمه رمضان محسوب می‌شود، کم شده است»، متذکر شد: با توجه به اینکه متن و زمینه ماه مبارک رمضان قرآن است ولی متاسفانه توجه به مفاهیم قرآنی در اشعار شاعران امروز خیلی برجسته نیست. این ترانه‌سرا ادامه داد: در شعر قدیم به مناسبت‌ها، مناقب و ماه‌ها بیشتر توجه می‌شد، اما در مقام قیاس با گذشته، در شعر امروز به‌خصوص شعر جوان 30 سال به بالا توجهی دیده نمی‌شود. جامعه توجه ویژه‌ای به ماه شعبان، رمضان و رجب دارد، اما در شعر امروز این موضوعات بازتاب فراگیر ندارد. او درباره توجه به شهادت امام علی (ع) در شعرها گفت: در شعر امروز به جزئیات این ماه مثل شهادت امام علی (ع) بیشتر توجه می‌شود. شاید بخشی به ایجاد انگیزه مربوط باشد؛ برگزاری جشنواره‌ها، توجه خاص و نوعا سفارش‌ها در این حوزه بیشتر است. از دیگر سو ستودن شخصیت امام علی (ع) به عنوان شخصیت محوری در مذهب شیعه دلیل پرداختن به این موضوع است.

ترانه‌های تیتراژ از رمضان نمی‌گویند

ganool review