کامرون: ایران به دنبال سلاح هسته ایست!

کامرون: ایران به دنبال سلاح هسته ایست!
نخست وزیر انگلیس در مناظره تلویزیونی دیشب در شبکه تلویزونی آی تی وی، بار دیگر ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای متهم کرد.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


کامرون: ایران به دنبال سلاح هسته ایست!

نخست وزیر انگلیس در مناظره تلویزیونی دیشب در شبکه تلویزونی آی تی وی، بار دیگر ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای متهم کرد.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


کامرون: ایران به دنبال سلاح هسته ایست!

bluray movie download