اولتیماتوم وزارت بهداشت به پزشکان فاقدپروانه

اولتیماتوم وزارت بهداشت به پزشکان فاقدپروانه

دکتر محمد آقاجانی  درباره حضور پزشکان خارج از کشور در ایران و امکان انجام اقدامات درمانی در کشورمان از سوی آنها، گفت: ما از حضور اساتید، متخصصان و صاحب‌نظران در کشورمان و برای شرکت در کنگره‌ها و تبادلات علمی استقبال می‌کنیم. البته باید توجه کرد که اگر کسی برای ارائه سخنرانی یا شرکت در کنگره‌های علمی و بین‌المللی حضور یافت، این به معنی دادن مجوز کار و طبابت در ایران به او نیست. چرا که برای طبابت در ایران مقررات خاصی وجود دارد. وی درباره مقررات موجود جهت ارائه مجوز طبابت در کشور، ادامه داد: اولا باید مدارک علمی افراد مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از انجام این ارزیابی فرد باید پروانه کار و طبابت در آن شهر را کسب کند. بنابراین بدون ارزیابی مدارک علمی و داشتن پروانه کار در آن شهر خاص، انجام کار طبابت خلاف مقررات است و این شامل همه افراد می‌شود.   آقاجانی تاکید کرد: حال اگر کسی بی‌توجه به این مسائل اقدام به طبابت کرده و این کار منجر به بروز خطای پزشکی و عارضه برای کسی شود، تبعات جدی‌تری برای فرد خاطی خواهد داشت. بر این اساس ما به همه همکاران‌مان در دانشگاه‌های علوم پزشکی و برگزارکنند‌گان کنگره‌ها و همایش‌های علمی و پزشکی، توصیه کرده‌ایم که برای حفظ حقوق مردم، رعایت مقررات وزارت بهداشت در این زمینه اجباری است.معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه این موضوع تنها در حد توصیه نیست، گفت: بنابراین اگر موردی خلاف این موضوع ثابت شود، مسلما وزارت بهداشت اقدامات قانونی خود را در این زمینه انجام می‌دهد. این موضوع، مساله‌ای است که ما از آن کوتاه نمی‌آییم و مجددا تاکید می‌کنم که فعالیت پزشکی در ایران حتما نیاز به دریافت مجوزهای قانونی دارد.   آقاجانی با بیان اینکه توصیه می‌کنم اساتیدی که وارد ایران می‌شوند، حتما به این قوانین توجه کنند، افزود: چرا که امر پزشکی و جراحی می‌تواند با عوارضی همراه باشد. حال اگر این عوارض منجر به شکایت بیماران شود و پزشک فاقد پروانه‌های لازم باشد، تبعات قانونی آن بسیار جدی خواهد بود.به گفته آقاجانی، ارایه مشورت درباره درمان بیماران و دادن نظرات مشورتی از سوی اساتید و پزشکانی که وارد ایران می‌شوند، منعی ندارد.   وی در زمینه ایجاد مراکز درمانی یا اقدام به جذب دانشجو در ایران از سوی اساتید و پزشکانی که خارج از کشور به ایران می‌آیند، گفت: ایجاد مراکز دانشگاهی در ایران و جذب دانشجو از داخل یا خارج از کشور، تابع ضوابط شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی و مقررات حوزه آموزشی وزارت بهداشت است. ایجاد مراکز درمانی نیز تابع قانون تاسیس موسسات پزشکی بوده که در کشور جاری است.معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه چه افراد ایرانی مقیم کشور یا خارج از کشور، در چارچوب این مقررات می‌توانند چنین فعالیت‌هایی را انجام دهند، اظهار کرد: البته ما از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور برای تاسیس مراکز درمانی، بویژه بیمارستان‌ها استقبال می‌کنیم.

اولتیماتوم وزارت بهداشت به پزشکان فاقدپروانه

دکتر محمد آقاجانی  درباره حضور پزشکان خارج از کشور در ایران و امکان انجام اقدامات درمانی در کشورمان از سوی آنها، گفت: ما از حضور اساتید، متخصصان و صاحب‌نظران در کشورمان و برای شرکت در کنگره‌ها و تبادلات علمی استقبال می‌کنیم. البته باید توجه کرد که اگر کسی برای ارائه سخنرانی یا شرکت در کنگره‌های علمی و بین‌المللی حضور یافت، این به معنی دادن مجوز کار و طبابت در ایران به او نیست. چرا که برای طبابت در ایران مقررات خاصی وجود دارد. وی درباره مقررات موجود جهت ارائه مجوز طبابت در کشور، ادامه داد: اولا باید مدارک علمی افراد مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از انجام این ارزیابی فرد باید پروانه کار و طبابت در آن شهر را کسب کند. بنابراین بدون ارزیابی مدارک علمی و داشتن پروانه کار در آن شهر خاص، انجام کار طبابت خلاف مقررات است و این شامل همه افراد می‌شود.   آقاجانی تاکید کرد: حال اگر کسی بی‌توجه به این مسائل اقدام به طبابت کرده و این کار منجر به بروز خطای پزشکی و عارضه برای کسی شود، تبعات جدی‌تری برای فرد خاطی خواهد داشت. بر این اساس ما به همه همکاران‌مان در دانشگاه‌های علوم پزشکی و برگزارکنند‌گان کنگره‌ها و همایش‌های علمی و پزشکی، توصیه کرده‌ایم که برای حفظ حقوق مردم، رعایت مقررات وزارت بهداشت در این زمینه اجباری است.معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه این موضوع تنها در حد توصیه نیست، گفت: بنابراین اگر موردی خلاف این موضوع ثابت شود، مسلما وزارت بهداشت اقدامات قانونی خود را در این زمینه انجام می‌دهد. این موضوع، مساله‌ای است که ما از آن کوتاه نمی‌آییم و مجددا تاکید می‌کنم که فعالیت پزشکی در ایران حتما نیاز به دریافت مجوزهای قانونی دارد.   آقاجانی با بیان اینکه توصیه می‌کنم اساتیدی که وارد ایران می‌شوند، حتما به این قوانین توجه کنند، افزود: چرا که امر پزشکی و جراحی می‌تواند با عوارضی همراه باشد. حال اگر این عوارض منجر به شکایت بیماران شود و پزشک فاقد پروانه‌های لازم باشد، تبعات قانونی آن بسیار جدی خواهد بود.به گفته آقاجانی، ارایه مشورت درباره درمان بیماران و دادن نظرات مشورتی از سوی اساتید و پزشکانی که وارد ایران می‌شوند، منعی ندارد.   وی در زمینه ایجاد مراکز درمانی یا اقدام به جذب دانشجو در ایران از سوی اساتید و پزشکانی که خارج از کشور به ایران می‌آیند، گفت: ایجاد مراکز دانشگاهی در ایران و جذب دانشجو از داخل یا خارج از کشور، تابع ضوابط شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی و مقررات حوزه آموزشی وزارت بهداشت است. ایجاد مراکز درمانی نیز تابع قانون تاسیس موسسات پزشکی بوده که در کشور جاری است.معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه چه افراد ایرانی مقیم کشور یا خارج از کشور، در چارچوب این مقررات می‌توانند چنین فعالیت‌هایی را انجام دهند، اظهار کرد: البته ما از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور برای تاسیس مراکز درمانی، بویژه بیمارستان‌ها استقبال می‌کنیم.

اولتیماتوم وزارت بهداشت به پزشکان فاقدپروانه

خرید بک لینک

ganool review