به عشق کریس امسال شماره 7 را پوشیدم/ بیت‌سعید: خوشحالی رونالدویی‌ام قشنگ درآمد

به عشق کریس امسال شماره 7 را پوشیدم/ بیت‌سعید: خوشحالی رونالدویی‌ام قشنگ درآمد
حسن بیت سعید مهاجم 26 ساله استقلال خوزستان در بازی با استقلال تهران یکی از ستاره های تیمش بود. او که فصل گذشته دقیقا در همین هفته دوبار به پرسپولیس گل زد، این بار چنین تجربه ای را مقابل استقلال مزه کرد.

به عشق کریس امسال شماره 7 را پوشیدم/ بیت‌سعید: خوشحالی رونالدویی‌ام قشنگ درآمد

حسن بیت سعید مهاجم 26 ساله استقلال خوزستان در بازی با استقلال تهران یکی از ستاره های تیمش بود. او که فصل گذشته دقیقا در همین هفته دوبار به پرسپولیس گل زد، این بار چنین تجربه ای را مقابل استقلال مزه کرد.
به عشق کریس امسال شماره 7 را پوشیدم/ بیت‌سعید: خوشحالی رونالدویی‌ام قشنگ درآمد

ورزشی