تواضع سرمربی لسترسیتی/ رانیری:تاتنهام قهرمان شود،به آنها تبریک می‌گویم

تواضع سرمربی لسترسیتی/ رانیری:تاتنهام قهرمان شود،به آنها تبریک می‌گویم
سرمربی لسترسیتی می گوید ممکن است تیمش قهرمانی را از دست دهد و این مسائل از طبیعت فوتبال خواهد بود.

تواضع سرمربی لسترسیتی/ رانیری:تاتنهام قهرمان شود،به آنها تبریک می‌گویم

سرمربی لسترسیتی می گوید ممکن است تیمش قهرمانی را از دست دهد و این مسائل از طبیعت فوتبال خواهد بود.
تواضع سرمربی لسترسیتی/ رانیری:تاتنهام قهرمان شود،به آنها تبریک می‌گویم

خرید بک لینک

ganool review