نیمار: از دیدن بولت در المپیک هیجان زده می شوم

نیمار: از دیدن بولت در المپیک هیجان زده می شوم
فوق ستاره تیم ملی برزیل می گوید که مشتاق دیدن یوسین بولت در رقابت های المچپیک 2016 برزیل است.

نیمار: از دیدن بولت در المپیک هیجان زده می شوم

فوق ستاره تیم ملی برزیل می گوید که مشتاق دیدن یوسین بولت در رقابت های المچپیک 2016 برزیل است.
نیمار: از دیدن بولت در المپیک هیجان زده می شوم

موزیک سرا