سامر: بایرن قدم به قدم پیش می‌رود

ماتیاس سامر معتقد است بایرن مونیخ هدفی جز قهرمانی در سر نمی‌پروراند و برای تحقق آن هم آرام و با حوصله و قدم به قدم موانع را از پیش روی خود برمی‌دارد.

موسیقی روز

دانلود فیلم خارجی