سوارز: نباید نیمار را سرزنش کرد

سوارز: نباید نیمار را سرزنش کرد
مهاجم بارسلونا می گوید انتقادات اخیر از ستاره برزیلی این تیم درست نبوده است.

سوارز: نباید نیمار را سرزنش کرد

مهاجم بارسلونا می گوید انتقادات اخیر از ستاره برزیلی این تیم درست نبوده است.
سوارز: نباید نیمار را سرزنش کرد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

خرم خبر