ظریف حمله انتحاری کابل را محکوم کرد

ظریف حمله انتحاری کابل را محکوم کرد

 ظریف در پیامی توییتری ، این اقدام را نتیجه تفکرات افراط گرایانه و عمق شرارت داعش دانست. وزیر خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی افغانستان، خواستار اتحاد شیعیان و اهل سنت برای مبارزه با داعش شده است.

ظریف حمله انتحاری کابل را محکوم کرد

 ظریف در پیامی توییتری ، این اقدام را نتیجه تفکرات افراط گرایانه و عمق شرارت داعش دانست. وزیر خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی افغانستان، خواستار اتحاد شیعیان و اهل سنت برای مبارزه با داعش شده است.

ظریف حمله انتحاری کابل را محکوم کرد

خرید بک لینک رنک 8

مجله اینترنتی