توان موشکی ایران لرزه بر اندام دشمنان انداخته است

توان موشکی ایران لرزه بر اندام دشمنان انداخته است
وزیر دفاع با اشاره به اینکه توان موشکی ایران اسلامی قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست افزود: ایران اسلامی به عنوان امید همه آزادیخواهان و مظلومان جهانی باید تجهیز سیستم دفاعی و موشکی خود را افزایش دهد، توان موشکی ایران دشمن را ترسانده است.
۱۹:۵۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


توان موشکی ایران لرزه بر اندام دشمنان انداخته است

وزیر دفاع با اشاره به اینکه توان موشکی ایران اسلامی قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست افزود: ایران اسلامی به عنوان امید همه آزادیخواهان و مظلومان جهانی باید تجهیز سیستم دفاعی و موشکی خود را افزایش دهد، توان موشکی ایران دشمن را ترسانده است.
۱۹:۵۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


توان موشکی ایران لرزه بر اندام دشمنان انداخته است

خرید بک لینک رنک 1

فانتزی