تا دوشنبه همه چیز مشخص می شود/ آجورلو: خبرهای خوبی در راه است

تا دوشنبه همه چیز مشخص می شود/ آجورلو: خبرهای خوبی در راه است
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی نوید روزهای خوشی را برای این تیم داد.

تا دوشنبه همه چیز مشخص می شود/ آجورلو: خبرهای خوبی در راه است

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی نوید روزهای خوشی را برای این تیم داد.
تا دوشنبه همه چیز مشخص می شود/ آجورلو: خبرهای خوبی در راه است

اسکای نیوز